Đăng ký

Giới thiệu

Ký quỹ USDT
Thế chấp
USDT
Loại kỹ quỹ
Isolate/Cross
Vay thế chấp

Các hợp đồng OrangeX ký quỹ USDT có những đặc điểm sau:

  • Thanh toán bằng tài sản được chốt bằng USDT: các hợp đồng được định giá và thanh toán bằng USDT.
  • Hạn sử dụng: Hàng năm và Hàng quý.
  • Quy tắc định giá rõ ràng: mỗi hợp đồng tương lai chỉ định số lượng tài sản cơ sở được giao cho một hợp đồng đơn, còn được gọi là " Đơn vị hợp đồng ." Ví dụ: BTC / USDT, ETH / USDT và hợp đồng tương lai BCH / USDT chỉ đại diện cho một đơn vị tài sản cơ sở tương ứng của nó, tương tự như thị trường giao ngay.

Lợi ích của hợp đồng ký quỹ USDT

Hợp đồng USDT-Margined là hợp đồng tương lai tuyến tính được báo giá và thanh toán bằng USDT. Một trong những lợi ích chính của việc thanh toán USDT là bạn có thể dễ dàng tính toán lợi nhuận của mình bằng fiat. Điều này làm cho các hợp đồng ký quỹ USDT trở nên trực quan hơn. Ví dụ: Khi bạn kiếm được 500 USDT lợi nhuận, bạn có thể dễ dàng ước tính rằng lợi nhuận có giá trị xấp xỉ 500 USDT- vì giá trị của 1 USDT được chốt bằng 1 USD.

Ngoài ra, một loại tiền tệ thanh toán chung, chẳng hạn như USDT, có tính linh hoạt hơn. Bạn có thể sử dụng cùng một loại tiền tệ thanh toán cho các hợp đồng tương lai khác nhau (tức là BTC, ETH, XRP, v.v.). Điều này giúp loại bỏ nhu cầu mua các đồng tiền cơ bản để tài trợ cho các vị thế tương lai. Do đó, bạn sẽ không phải trả phí quá mức vì không cần chuyển đổi thêm khi giao dịch bằng USDT.

Trong thời kỳ biến động cao, hợp đồng ký quỹ USDT có thể giúp giảm rủi ro biến động giá lớn. Do đó, bạn không cần phải lo lắng về việc phòng hộ các rủi ro đối với khoản tài sản thế chấp cơ bản của họ.

Về
Về chúng tôi
Cộng đồng
© 2024 OrangeX. All Rights Reserved.

Cộng đồng

© 2024 OrangeX. All Rights Reserved.